Danışmanlığımızda verilen Berard AİT Eğitimi

AIT (Auditory Integration Training) yani “İşitsel Algı Eğitimi” diye bilinen Berard Metodu’nun sahibi Fransız doktor Guy Berard. 1960 yılında, 10 yıllık bir denek takibinin ardından ortaya konan metot, 2004 yılının mart ayından itibaren Türkiye’de, Antalya’da ve peşinden diğer şehirlerde uygulanmaya başlıyor.

Berard Metodu (İşitsel Algı Eğitimi) bilginin işlenmesine ve kullanılmasına yönelik gelişmeye yardımcı olan, zihnin öğrenme mekanizmasını ve gücünü harekete geçiren, bireyin kişisel performansını en etkili şekilde kullanmasını sağlayan bir metottur. Bir terapi ya da tedavi değildir, bir eğitimdir.

Dr. Berard, işitsel durumun davranışlarımızı yönlendirdiğini savunuyor. “Yani nasıl işitiyorsak öyle davranıyoruz”. Sesleri duymamız ile dış dünyayı algılamamız bağlantılı. Algı kavramaya, kavrama da davranışa yol açıyor. Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim ve davranış bozukluğu gibi pek çok soruna neden olabiliyor ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturuyor. Berard metodunun amacı, öğrenmede çok etkili olan işitsel algıyı güçlendirmek, işitsel dengesizliği ortadan kaldırmak.

Berad Metodu Eğitiminde özel bir cihaz kullanılır. Bu cihaz çok özel tempo ve frekanslar içerecek şekilde müziği modüle eder ve bu sayede beynin her iki lobunun da öğrenmenin içine katılmasını, işitmenin dinlemeye dönüşmesini, bilgilerin hem kolay öğrenilmesini, hem de kalıcı hafızada tutulmasını sağlar. Bu sayede zihnimizin dinleme, algılama, konsantre olma, hatırlama, dikkat toplama, yorum yapma, bilgileri algı merkezimizde işleme gibi yetilerinin pekişmesine, artmasına yardımcı olur. Yine bu eğitim sayesinde orta ve iç kulak, işitme, dil ve konuşma merkezleri uyarılarak eğitilmekte, beyinde yeni sinir ağlarının örülmesi sağlanmakta böylece tembel olan/kullanılmayan hücreler harekete geçirilmektedir.

Özetle metotta amaç zihin kapasitesini en yüksek şekilde kullanmayı sağlamaktır.

 Berard Yöntemi, dünyada, alanında isim yaparak Berard AİT markası ile onbinlerce kişiye hizmet vermiş olup 7 yıldır kapsamlı olarak Türkiye’de de hizmet vermeye başlamıştır.

Eğitim Programımızın 2. bölümünde ise uygulamalarımız görsel-işitsel ve bedensel-duygusal (motorik) dediğimiz kinestetik öğrenme uygulamaları ile devam etmektedir. Böylece öğrencimiz kendi öğrenme yolunu en üstün seviyede kullanabildiği gibi diğer alanlarda da öğrenme kapasitesini en üst seviyeye çıkarır.

Berard Yöntemi, öğrenciyi konunun içine alarak sevmediği dersi de zevkli bir hale getirir ve başarı sağlamasına neden olur. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan odaklanamama birçok öğrencinin okulda, hazır bilgilerini kağıda dökememesine neden olmaktadır. Berard eğitiminden sonra dikkatinin dağılmadığından emin olan öğrenci, sınav stresi yaşamayacağından, sınav puanlarını da yükseltir. Berard eğitimiyle dikkatini yönlendirmeyi öğrenen öğrenci hem derslere yoğunlaşarak bilgi donanımı istediği oranda yükseltir hem de sınav sırasında dikkatini sorularına yoğunlaştırır. Dikkatsizlik ve sınav stresi, yanıtlarını bildiği halde öğrencinin kaybedeceği puanlarla binlerce öğrencinin önüne geçmesine, artık neden olmayacaktır... Algısı açılan öğrenci ile programın ikinci bölümünde Hızlı Okuma ile çalışılır.

Eğitim programımız dört aylık bir programdır ve üç aylık bölümü Hızlı Okuma-Konsantrasyon-Ders Çalışma Teknikleri-Hafıza ve Öğrenme Tekniklerini içermektedir. Öğrencimizin öğrenme yolu dediğimiz öğrenme kanalı tespit edilerek yola çıkılır. Ayrıca öğrencilerimizin aileleri de birebir görüşme ve aile seminerleri vasıtasıyla bilgilendirilip, öğrencimizin öğrenme kanalına göre en verimli nasıl ders çalışacağı bilgilendirilir. Bilgileri yükleyebilmemiz için algı hızlanmasıyla birlikte hızlı okumak gerekli bir eğitim olup, Hızlı Okuma uygulamalar öğrencimizle birebir yapılmaktadır.

Hızlı okumak bir tekniktir, bu tekniği her öğrencinin öğrenmesi mümkündür. Hızlı okumayı bilen öğrenci hem zamanı iyi kullanacak hem de direk algılama yapabildiği için dersi çalışmayı ve kitap okumayı sevecektir. Bütün bunlara ilave olarak hafızayı geliştirme ve hafızada tutma tekniklerini gene birebir eğitimle öğrenen ve uygulayan öğrencilerimiz şüphesiz SBS/ÖSS sınavlarında başarıyı yakalayacaktır.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!