Kimler Yararlanabilir ?

ÇOCUĞUM VEYA BEN BERARD METODUNA UYGUN MUYUZ?

İşitsel ve/veya diğer algılardaki sorunları en aza indirip uyumlu bir yaşam sağlanmasına neden olur. Algıladığımız bilgileri daha iyi işleyebilmek,  kolay öğrenmek ve insanlarla iyi iletişim kurmak yaşamı zenginleştirir ve eğitimin basamaklarında güçlü bir destek olur. Berard AIT, yeteneklerini meslek hayatında, kariyerinde, spor, sanat alanında ve kişisel gelişiminde en üst seviyede kullanmak isteyenler için bir fırsattır.


 Dikkat süresinin artması,
 Odaklanma süre ve yoğunlaşmasının artması,
 Hızlı düşünme, kolay algılama ve bilgilerin kolayca işlenmesi,
 Hafızanın güçlenmesi, (Ders/isim/yüz hafızası-Öğrenciler ve unutkanlar için)
 Akademik performansın yükselmesi (Üniversiteye hazırlık, Lisans ve Lisans üstü Eğitim)
 Motor hareketlerin, denge ve uyumun artması (Konuşma/Telaffuz gelişimi, Spor yeteneğini üst düzeyde kullanabilme)
 Sosyalliğin ve insan ilişkilerindeki becerinin artması (Arkadaş edinebilme ve arkadaşlığı sürdürebilme)
 Sese aşırı duyarlılığın dengelenmesi (Gürültü, yüksek ses, musluktan damlayan su sesi gibi seslere aşırı duyarlılık)
 Sözel ifade, kendini anlatım ve konuşma becerisinin artması (İletişim)
Kimler Yararlanabilir ?

BERARD METODU KENDİNİZE VE DEĞER VERDİKLERİNİZE VERECEĞİNİZ EN DEĞERLİ HEDİYE!


AŞAĞIDAKİ DURUMLAR SİZE TANIDIK GELİYORSA;
 

Kimler Yararlanabilir ?

 Çocuğunuza söyledikleriniz bir kulağından girip diğerinden çıkıyorsa,
 Yaşıtlarıyla geçinemiyor, oyuna katılamıyor ya da oyunu bozuyorsa,
 Başkaları konuşurken sırasını beklemeyi öğrenemiyor, sözlerini kesmeye devam ediyorsa,
 Sıra beklemeden heryer ve herşeyde ilk olmak için atakta bulunuyorsa,
 Dikkat isteyen etkinlikleri sürdüremiyorsa,
 Ders çalışmasını telefon, kapı zili ya da sokaktan gelen sesler dahi bozuyorsa,
 Sınavlarda daha sorunun bitmesini beklemeden ya da tamamını okumadan cevaplıyor ve cevaplarını bildiği soruları dikkatsizlik yüzünden yanlış cevaplıyorsa,
 Küçük eşyalarını (telefon-defter-kalem) ya da öğretmenin veya anababasının iletilerini birbirlerine iletmeyi unutuyorsa,
 Sosyal çevreden kendini soyutluyor ve içe dönükse,
 Sınıfta öğretmen dersi anlatırken o yanındaki ile aklına gelen bir başka şey üzerine konuşuyor ve öğretmenden sık sık ikaz alıyorsa,
 Sınıfta arkadaşları dersi takip ederken o dersi takip edemiyor, sıralar arasında dolaşıyorsa,

 Sınavlarda dikkatsizlik yüzünden, cevabı bildiği halde ya da çok basit toplamalarda işlem hatası yapıyorsa,
 Algısı yavaşsa ve yavaş öğreniyorsa,
 Konuşma gecikmesi varsa,
 Ders çalışmaya ve test çözmeye istek duymuyorsa,
 Derslerini çalıştığı halde istediği verimi alamıyorsa,
 Test sınavlarında iyi sonuç almasına karşın, üniversitede istediği bölüm için daha yüksek puana gerek varsa.

BERARD METODU SİZE YARDIMCI OLABİLECEK YOLLARDAN EN ÖNEMLİSİ OLABİLİR!


ÇOCUKLARDA BERARD AIT EĞİTİMİ

 Dikkati yoğunlaştırır,
 Algı yükselir,
 Dil öğrenmeyi kolaylaştırır,
 Sözel ifade artar,
 Direnç gösteren çocuklarda uysallık ve öğrenmeye istek görülür,
 Aile ile işbirliği artar,
 Arkadaşlarıyla geçimi çok iyi duruma gelir, iyi iletişim kurar,
 Söz dinleme eğilimi yükselir,
 Okuma ve konuşma becerisi güçlenir,
 Özgüven artar,
 Motor hareketler gelişir,
 İletişimin gelişmesi ile ailede ahenkli bir yaşam oluşur.

Kimler Yararlanabilir ?

Kimler Yararlanabilir ?

ÖĞRENCİLERDE BERARD AIT EĞİTİMİ

 Dikkati yoğunlaştırır,
 Derse odaklandırır,
 Dikkati dağıtan sesleri kontrol altına almayı öğrenir,
 Öğrenmeyi kolaylaştırır,
 Öğrenmeyi hızlandırır,
 Derse çalışma isteğini artırır,
 Hafızayı kuvvetlendirir,
 Özgüveni artırır,
 Sözel ve yazılı ifade ar,
 Sınav stresi yok olur,
 Zamanı iyi kullandırır,
 Dikkat ve işlem hatalarını azaltır.


YETİŞKİNLERDE BERARD AIT EĞİTİMİ

 Dikkati yoğunlaştırır,
 Özgüven artar,
 Akademik performans yükselir,
 Hafıza (isim-yüz) güçlenir,
 Dikkati aynı anda birkaç konu üzerinde odaklayabilmeyi ve bunlar arasında gidip gelmeyi kolaylaştırır,
 Kişisel gelişime yardım eder,
 Stresi yönetmek kolaylaşır,
 Endişeleri yönetebilmeyi öğrendirir,
 Bazı sestenlerden rahatsız olan kişilere (kulak içinde gelen) yardımcı olur,
 Strese dayanıklık yükseldiğinden uyku düzene girer.

Kimler Yararlanabilir ?

Kimler Yararlanabilir ?

KONSANTRASYON, ALGI, ODAKLANMA

Bazı çocuklar her ortamda her türlü sesten rahatsızlık duyarlar. Ne sesi olursa olsun, hatta sessizlik bile onları rahatsız eder, derslerini çalışamaz veya herhangi bir konuşmaya yoğunlaşamazlar. Aynı sorunu yaşayan genç ya da yetişkin biri de olabilir.

Çocuğa sözel olarak verilen bilgiler, örneğin öğretmenin sınıfta ders anlatması çocuğun dersini öğrenmesini sağlayamayabilir. Evde de çocuk ders yapmak için hazırlanıp oturur, kitabını açar ve gözünü kitabın sayfasına yönlendirir.

Gözü sayfadadır ancak düşünceleri, çoktan başka yerdedir. Aynı sayfayı ilk satıra dönerek 10- 15 kez okur ama sonuç alamaz. Derse başlamak için zorluk çeken öğrenciler de vardır. Tuvalete tekrar tekrar gider, evde dört dönüp sürekli birşeyler arar, kalemini defalarca düşürür.

Bu sorunları yaşayan çocuklar derse başlamaya yoğunlaşmakta, zorluk çekerler. Ancak dersine yoğunlaşamayan bu çocuk, yan odada anababanın konuştuklarını işitip anlayabilir. Anababanın evde çocuğunu terbiye etmek için yaptığı tüm konuşmalar ve hatta tehditler de yarar sağlamaz. Anne ve babası, bunu çocuğunun bir kulağından girip diğer kulağından çıkması olarak değerlendirebilir. Bu davranışlar çocuğun ailesi ya da öğretmeni ile bir inatlaşması anlamında değildir. Bir de, daha farklı görülen bir durum olabilir ki çocuk sadece ilgi duyduğu yani sevdiği dersi çalışır. Sevdiği dersi çalışır ama diğer dersleri çalışmaz. Diğer derslere olan ilgisizliği ve kendini yoğunlaştıramaması çocuğa büyük bir sorun yaratır.

Çocuğun okuldaki genel başarısı düşer ve üniversite sınavlarına hazırlanırken bu durum çocuk için büyük bir eksi anlamına gelir. Çünkü ilgi duyduğu bölüme girebilmesi için üniversite sınavlarında genel kültür gerektiren sorulara da cevap vermesi gerekmektedir. Bu durumdaki çocuk ve gençlerin herhangi bir yardımla, bu sorunları azaltması mümkün müdür?

1960 yıllarında, Fransız Dr. GuyBerard, ritimli müziği kendi yarattığı bir cihaz vasıtasıyla işleyerek öğrenme ve algı sorunlarına çözüm aradı. Daha o yıllarda Berard, öğrenme ve algının ağır olmasını sol kulak ağırlıklı işitmeye bağlıyordu ve bu nedenle de sağ kulak ağırlıklı eğitimi uygulamaya başlamıştı. Öğrenmenin kolaylaşması yanı sıra başka olumlu sonuçlar da alındığını gören Berard, bunların en başında geleninin odaklanma olduğunu söylemiştir. Odaklanma da beraberinde aşağıdaki olumlu sonuçları getiriyor: Çocuk aileye, okula ve çevreye sosyal uyumda gelişiyor. Çocuğun gelişmesi ailede harmonik bir yaşam veriyor.

Çocuk, okulda öğretmenler ve diğer öğrencilerle uyum içinde çalışıyor. Öğrenmenin artması ile birlikte notlarda yükselme görülüyor. Çocuk, sınav öncesi günlerde ve sınav sırasında strese girmiyor ve öğrendiklerini hatırladığı için alabileceği en iyi sonucu alma şansını elde ediyor.

Öğrenci dersini çalışmıştır ve konuya hakimdir ancak sınav yaklaştıkça kaygısı artabilir. İstediği sonuca ulaşamayacağını düşündüğünden strese girebilir ve bu stres soruların doğru yanıtlarını bilmesine rağmen öğrenciyi bloke edebilir. Berard Metodu hakkında öğrenciler girdikleri sınavlarda; çevrelerine bir duvar çekerek tamamen sınava odaklandığını ve çevrelerinde kimsenin bulunmadığı hissini yaşadıklarını veya soruları evde yanıtlarmış gibi rahat hissettiklerini söylemektedirler.


Kimler Yararlanabilir ?

KONUŞMA GECİKMESİ

Yaşı geldiği halde konuşma gelişimi yavaş olan çocuklarda  Berard Metodu’nun hızlı bir başlangıç olduğu  1960 yılından bu yana  eğitim verilen öğrencilerin raporlarında http://www.berardaitturkiye.com/bilimsel-raporlar görmekteyiz. Berard Metodu algı-motor-yorum yetilerimizi artırarak bilgi alma yetimizi de yükseltir. Bu sayede konuşamayan bir çocuk Berard Eğitiminden sonra konuşma eğitimine en üstün kaabiliyeti ile cevap vereceğinden hemen konuşma terapistlerinden eğitim almalıdır.

Dil-konuşma terapisti, kendi özel dünyasından çıkan ve öğrenmeye hazır öğrencisi ile çalışıp öğrencisini iletişim kurmada en yüksek noktasına çıkarır.

Öğrenme zorluğu olan, geç öğrenen, algısı yavaş olan, harfleri ve heceleri karışık yazan, harfleri doğru kullanamayan öğrenciler Berard Metodu ile eğitim aldıktan sonra açılan algıları ve bunun sonunda konsantrasyon ve odaklanma güçlenmesi ile büyük adımlar atmaktadır.

Berard Metodu bir ÖN EĞİTİM’ dir. Berard Eğitimi sonrası çocuk/öğrenci, öğrenimde iyi sonuçlar alır. Konuşma eğitimi, geç öğrenme eğitimi, harf-sayı karıştırmama eğitimi ya da ilköğretim-liseye giden öğrenci, Berard Metodundan sonra en yüksek verimi alır.


KEKEMELİK ÖN EĞİTİMİ

Konuşma Bozukluklarında ki bu da farklı bozukluklar şeklinde görülebilir. Bunlardan bazıları; hiç konuşamamak, birkaç kelime konuşmak, bazı harfleri söyleyememek, yarım konuşmak, utanma yüzünden konuşamamak ve kekelemek sayılabilir. Bütün bu durumlarda çocuğun ve kişinin hangi eğitimi alırsa alsın ilk uygulanan eğitim Berard Metodu olduğu takdirde konuşma terapisi ve kekeleme eğitiminde büyük bir sıçrama yaptığı hatta bazen birkaç yıllık bir ilerleme kaydedildiği görülmektedir.

Kimler Yararlanabilir ?


Öncelikle konuşmaya fiziksel bir engel olmadığı bilinmelidir. Fiziksel bir engel olmadığı halde konuşma yoksa, motor hareketleri (konuşma için gerekli olan ince motor)  ve zihindeki yorum merkezini harekete geçirdiğinden ön eğitim olarak çocuğa Berard Metodu uygulanınca konuşma terapisinden alınan sonucun,  Berard Metodu Eğitimi uygulanmadan, doğrudan konuşma veya konuşma takılması terapisi verilen çocuklara oranla, daha kısa zamanda ve daha verimli olduğu görülmektedir.


Kimler Yararlanabilir ?

OKUMA - YAZMA SORUNU

Yapılan istatistiklerde, öğrenme gecikmesi olduğu durumlarda öğrenciye uygulanan İşitsel Algı Eğitimi sonrasında öğrencinin bu sorunu büyük ölçüde aştığı görülmüştür. 1960’larda Berard, kendi çocuklarında bu soruna çözüm ararken ulaştığı İşitsel Algı Eğitimi sonrasında kendi çocuklarına ve dünyadaki diğer çocuklara da yardımcı


olmuştur. 8.000 kişiye uygulama yapan Berard eğitimin sonuçlar hakkında sağlam kanıtlara sahip olmuş ve daha sonra yapılan istatistikler  de  bu sağlamlığı kanıtlamıştır. Bugün Disleksi olarak bilinen öğrenme güçlüğü Berard Metodu sayesinde büyük ölçüde aşılmaktadır. Berard Metodu; okuma, yazma ve öğrenme bozukluklarında bir ön eğitim olarak algının açılmasını sağlayıp, öğrenmenin temel tuğlalarını örer. Bu eğitim sonucunda öğrenci öğrenmeye zihin yolları olarak açık olduğundan bilgi depolamada kolaylık yaşar.

Nasıl oluyor da Berard Metodu öğrenmede kolaylık sağlayabiliyor? Metot öncelikle öğrenmede gerekli olan sağ ve sol zihnin birlikte çalışmasını sağlar. Sol zihnin anlama-yorum-inceleme-içerik-kelimeler ve sayılar gibi gerekli tuğlaların birleştirilmesi için sağ zihnin yardımına ihtiyacı vardır. Motor hareketlerimiz ile (okuma-yazma-konuşma)  öğrenme gerçekleşir. Öğrenmenin kısa yolu sağ kulak baskınlığı ollduğunu daha 1960’lı yıllarda anlatan ve eğitimini bunun üzerine kuran Berard: ‘Sağ kulaktan gelen seslerin, konuşma ve yorum (kelimeler ve sayıların sol zihnimizde bulunduğunu düşününce) merkezinin bulunduğu sol zihne doğrudan ulaşması öğrenmede hız kazandırdığı gibi öğrenciye öğrenmekten de keyif aldırmaktadır’. Öğrenmenin en kısa yolu sağ kulaktır çünkü sol zihne en kısa yoldur, diyen Berard öğrenmede yavaşlığı olan çocuk ve yetişkinlerin öğrenmenin uzun yolu olan sol kulak baskın dinleme yaptıklarını söylemiştir. Berard Eğitimi sonrası bu kişilerde sağ kulak baskınlığı ya da eşit baskınlık oluştuğundan öğrenmenin hız kazandığını ve çocukların okumayı sevdiğini göstermiştir.

Öğrencide, öğrenme yavaşlığı ve kitap okumaya isteksizlik varsa,  disleksi ihtimali düşünülmelidir. Öğrenime başlamadan önce uygulanacak olan Berard Metodu ile öğrencinin önündeki zor yol kısalacaktır.

Sizi ArayalımÜcretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!